Hệ thống trường Tiểu học Thành Phố Vinh Nghệ An

Danh sách các trường Tiểu học Thành phố Vinh

Trường TH Hưng Dũng 1

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Phươnga

Email: c1hungdung1.vinh@nghean.edu.vn (mailto:c1hungdung1.vinh@nghean.edu.vn)

Tel: 0383.843441

Trường TH Lê Mao

Hiệu trưởng: Trương Thị Kim Lựu

Email: c1lemao.vinh@nghean.edu.vn (mailto:c1lemao.vinh@nghean.edu.vn)

Tel: 0383.844301

Trường TH Trung Đô

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Phương Liên

Email: c1trungdo.vinh@nghean.edu.vn (mailto:c1trungdo.vinh@nghean.edu.vn)

Tel: 0383.855312

Hệ thống trường Tiểu học Thành Phố Vinh Nghệ An 

Trường TH Cửa Nam 1

Hiệu trưởng: Trần Thị Bắc

Email: c1cuanam1.vinh@nghean.edu.vn (mailto:c1cuanam1.vinh@nghean.edu.vn)

Tel: 0383.841546

Trường TH Nghi Liên

Hiệu trưởng: Lê Thị Kim Lan

Email: c1nghilien.vinh@nghean.edu.vn (mailto:c1nghilien.vinh@nghean.edu.vn)

Tel: 0383.618186

Trường TH Nghi Phú 1

Hiệu trưởng: Trần Bá Thự

Email: c1nghiphu1.vinh@nghean.edu.vn (mailto:c1nghiphu1.vinh@nghean.edu.vn)

Tel: 0383.851296
Xem thêm : gia sư dạy kèm tiểu học tại vinh nghệ an

Trường TH Vinh Tân

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thảo

Email: c1vinhtan.vinh@nghean.edu.vn (mailto:c1vinhtan.vinh@nghean.edu.vn)

Tel: 0383.844308

Trường TH Hưng Lộc

Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Hòa

Email: c1hungloc.vinh@nghean.edu.vn (mailto:c1hungloc.vinh@nghean.edu.vn)

Tel: 0383.857149

Trường TH Hà Huy Tập 1

Hiệu Trưởng: Nguyễn Thị Hồng Vân

Email: c1hahuytap1.vinh@nghean.edu.vn (mailto:c1hahuytap1.vinh@nghean.edu.vn)

Tel: 0383.842216

Trường TH Hưng Bình

Hiệu trưởng: Trần Xuân Khang

Email: c1hungbinh.vinh@nghean.edu.vn (mailto:c1hungbinh.vinh@nghean.edu.vn)

Tel: 0383.843121

Trường TH Hồng Sơn

Hiệu trưởng: Phan Thị Hồng Mai

Email: c1hongson.vinh@nghean.edu.vn (mailto:c1hongson.vinh@nghean.edu.vn)

Tel: 0383.842077

Trường TH Lê Lợi

Hiệu trưởng: Bùi Thị Đoan Trang

Email: c1leloi.vinh@nghean.edu.vn (mailto:c1leloi.vinh@nghean.edu.vn)

Tel: 0386.552818

Trường TH Nguyễn Trãi

Hiệu trưởng: Trần Thị Nga

Email: c1nguyentrai.vinh@nghean.edu.vn (mailto:c1nguyentrai.vinh@nghean.edu.vn)

Tel: 0383.853594

Trường TH Hưng Dũng 2

Hiệu trưởng: Hoàng Thị Thủy

Email: c1hungdung2.vinh@nghean.edu.vn (mailto:c1hungdung2.vinh@nghean.edu.vn)

Tel: 0383.845114

Trường TH Hưng Chính

Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Ngọc

Email: c1hungchinh.vinh@nghean.edu.vn (mailto:c1hungchinh.vinh@nghean.edu.vn)

Tel: 0386.552818

Trường TH Hưng Hòa

Hiệu trưởng: Võ Thị Hòa Bình

Email: c1hunghoa.vinh@nghean.edu.vn (mailto:c1hunghoa.vinh@nghean.edu.vn)

Tel: 0383.577959

Trường TH Nghi Phú 2

Hiệu trưởng: Hoàng Thị Hoa Lý

Email: c1nghiphu2.vinh@nghean.edu.vn (mailto:c1nghiphu2.vinh@nghean.edu.vn)

Tel: 0383.851684

Trường TH Hà Huy Tập 2

Hiệu Trưởng: Nguyễn Thị Mận

Email: c1hahuytap2.vinh@nghean.edu.vn (mailto:c1hahuytap2.vinh@nghean.edu.vn)

Tel: 0383.843419

Trường TH Nghi Đức

Hiệu trưởng: Lê Đình Nho

Email: c1nghiduc.vinh@nghean.edu.vn (mailto:c1nghiduc.vinh@nghean.edu.vn)

Tel: 0383.857236

Trường TH Nghi Ân

Hiệu trưởng: Nguyễn Huy Hoa

Email: c1nghian.vinh@nghean.edu.vn (mailto:c1nghian.vinh@nghean.edu.vn)

Tel: 0383.852242

Trường TH Cửa Nam 2

Hiệu trưởng: Trần Thị Phương Lan

Email: c1cuanam2.vinh@nghean.edu.vn (mailto:c1cuanam2.vinh@nghean.edu.vn)

Tel: 0383.843627

Trường TH Hưng Đông

Hiệu trưởng: Trần Thị Việt Hà

Email: c1hungdong.vinh@nghean.edu.vn (mailto:c1hungdong.vinh@nghean.edu.vn)

Tel: 0383.532051

Trường TH Đông Vĩnh

Hiệu trưởng: Lê Thị Phương Thảo

Email: c1dongvinh.vinh@nghean.edu.vn (mailto:c1dongvinh.vinh@nghean.edu.vn)

Tel: 0383.853243

Trường TH Đội Cung

Hiệu trưởng: Lại Thị Thái Hà

Email: c1doicung.vinh@nghean.edu.vn (mailto:c1doicung.vinh@nghean.edu.vn)

Tel: 0383.843436

Trường TH Hecman

P.Hiệu trưởng: Lâm Hồng Phong

Email: c1hecman.vinh@nghean.edu.vn (mailto:c1hecman.vinh@nghean.edu.vn)

Tel: 0383.833060

Trường TH Bến Thủy

Hiệu trưởng: Trần Công Thanh

Email: c1benthuy.vinh@nghean.edu.vn (mailto:c1benthuy.vinh@nghean.edu.vn)

Tel: 0383.855112

Trường TH Nghi Kim

Hiệu trưởng: Đặng Quang Canh

Email: c1nghikim.vinh@nghean.edu.vn (mailto:c1nghikim.vinh@nghean.edu.vn)

Tel: 0383.618202

Trường TH Quang Trung

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Quyên

Email: c1quangtrung.vinh@nghean.edu.vn (mailto:c1quangtrung.vinh@nghean.edu.vn)

Tel: 0383.842402

Trường TH Trường Thi

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hồng Lam

Email: c1truongthi.vinh@nghean.edu.vn (mailto:c1truongthi.vinh@nghean.edu.vn)

Tel: 0383.843351


Liên hệ : 0937.16.25.29 hoặc để lại thông tin bên dưới để tìm được gia sư tốt nhất.