Các Xã, Phường thuộc Thành phố Vinh

Thành phố Vinh là môt Thành phố trực thuộc Tỉnh Nghệ An. Thành phố Vinh có 25 đơn vị hành chính, bao gồm 9 Xã, 16 Phường. Gồm có Phường Đông Vĩnh, Phường Hà Huy Tập, Phường Lê Lợi, Phường Quán Bàu, Phường Hưng Bình, Phường Hưng Phúc .....

Các Xã, Phường thuộc Thành phố Vinh

Stt Đơn vị Tên

1 Phường Phường Đông Vĩnh

2 Phường Phường Hà Huy Tập

3 Phường Phường Lê Lợi

4 Phường Phường Quán Bàu

5 Phường Phường Hưng Bình

6 Phường Phường Hưng Phúc

7 Phường Phường Hưng Dũng

8 Phường Phường Cửa Nam

9 Phường Phường Quang Trung

10 Phường Phường Đội Cung

11 Phường Phường Lê Mao

12 Phường Phường Trường Thi

13 Phường Phường Bến Thủy

14 Phường Phường Hồng Sơn

15 Phường Phường Trung Đô

16 Phường Phường Vinh Tân

17 Xã Nghi Kim

18 Xã Nghi Đức

19 Xã Nghi Phú

20 Xã Hưng Đông

21 Xã Hưng Lộc

22 Xã Hưng Hòa

23 Xã Hưng Chính

24 Xã Nghi Liên

25 Xã Nghi Ân
Liên hệ : 0937.16.25.29 hoặc để lại thông tin bên dưới để tìm được gia sư tốt nhất.