Lưu ý

1. chủ đề Nhãn Content

- Vì đây là trang hướng về gia sư vinh

cho nên không cần nhãn riêng  đối với các bài content - vì các bài đều hướng về trang chủ

-  còn các bàn content ở khu vưc khác thì cần có nhãn riêng